Hallo allemaal welkom op de nieuwe site van de wiebelboot

Voorschool Brug en Voorschool Viersprong

De voorscholen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar en gericht op voorbereiding op het basisonderwijs. Op de peutergroep wordt gebruik gemaakt van de thema’s en activiteiten van de VVE methode Uk & Puk.Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

In de voorschool komen kinderen op:
Maandag van 8.45 tot 11.45 uur.
Dinsdag van 8.45 tot 12.00 uur.
Donderdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Tijdens schoolvakanties is er géén peutergroep. Kinderen vanaf 2,5 jaar die geen gebruik van de voorschool maken op deze dagen kunnen meedoen met de peutergroep aan de Molenwijk. Ook als uw kind geen gebruik maakt van dagopvang kan uw kind op maandag, woensdag en vrijdagmorgen gebruik maken van de peutergroep en biedt de peutergroep de mogelijkheid om in aanraking te komen met leeftijdsgenootjes, samen te spelen in een andere omgeving en meer mogelijkheden dan thuis.

Informatie over Uk & Puk

De VVE methode Uk & Puk waarmee we werken, is een methode met activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk leert kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. De pop Puk speelt een belangrijke rol: Puk is een vriendje van de kinderen die van alles meemaakt. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: Puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden…..kinderen kunnen zich met Puk identificeren. Uk & Puk bestaat uit 10 thema’s. elk thema bestaat uit 12 activiteiten: drie grote groepsactiviteiten, zeven kleine groepsactiviteiten en twee individuele activiteiten. De eigen inbreng van het kind zijn erg belangrijk. Kinderen leren interactie. Daarom bevatten de activiteiten veel mogelijkheden tot interactie. Alle thema’s en activiteiten zijn volgens vaste structuur opgebouwd, tegelijkertijd laat Uk & Puk volop ruimte voor flexibiliteit en bieden de thema’s veel mogelijkheden voor de creativiteit en de eigen inbreng van de medewerksters. Een thema duurt gemiddeld zes weken. Uk & Puk besteed aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid ( spreken en luisteren) en de woordenschat. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal- emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. De medewerkster zijn geschoold in de methode Uk & Puk en een aantal heeft de basistraining VVE -er sterk afgerond.

Wat is VVE?

VVE staat voor: voor- en vroegschoolse educatie en is een verzamelnaam van de methodische ondersteuning en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt gewerkt aan allerlei ontwikkelgebieden. Sociaal- emotionele ontwikkeling, zoals hechtingsrelaties, de omgang met volwassenen, andere kinderen en jezelf. Ontluikende geletterdheid. Taalontwikkeling. Dat houdt in het experimenteren met klanken en letters, interactieve vaardigheden, verhalen vertellen en woordenschatontwikkeling. Ontluikende rekenvaardigheid, zoals omgaan met hoeveelheden en aantallen, meten, construeren en grafische prestaties. Motorische ontwikkeling, Alle kinderen profiteren ervan als hun ontwikkeling systematisch en doelgericht wordt gestimuleerd. Dat geld nog een extra voor kinderen die een ontwikkelachterstand hebben en voor kinderen die een grote kans hebben een ontwikkelachterstand op te lopen. Zij zijn gebaat bij een VVE -benadering.

Wij bieden ook de mogelijkheid uw kind eerder te brengen en/of later te halen, deze kinderen sluiten dan aan bij de kinderen van de dagopvang, of een dagdeel te ruilen.