Hallo allemaal welkom op de nieuwe site van de wiebelboot

Onze Visie

De kinderopvang is een verlengstuk van de opvoeding waarin vertrouwen, veiligheid en ontwikkeling de leidraad is. Kinderopvang de Wiebelboot richt zich op het beleven en ervaren van zichzelf en de wereld om hen heen op eigen manier en tempo. Ieder kind is immers uniek We laten ons leiden door het steeds wederkerend ritme van de dag, week, maand, jaar en de seizoenen. Ook staat gezonde voeding bij ons hoog in het vaandel. Kinderopvang de Wiebelboot biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen van 0-12 jaar en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de maatschappij Dat bereiken wij door:

- het aanreiken van sociale vaardigheden;
- respectvolle omgang met elkaar;
- het geven van ruimte en het stellen van duidelijke grenzen;
- het aanreiken van creatieve, uitdagende en stimulerende activiteiten en omgeving;
- het creëren van een “thuisgevoel”

Onze visie op kinderen

Binnen deze opvang willen wij voor de kinderen een omgeving creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt, maar tegelijkertijd ook veiligheid.

- kinderen hebben veel mogelijkheden in zich;
- ieder kind heeft zijn eigen aard, eigen karakter, al van geboorte af, maar wordt ook verder ontwikkeld en gevormd door ervaringen die het opdoet;
- een kind mag zijn wie het is: het feit dat mensen verschillen beschouwen wij als een basisgegeven (we waarderen de verschillen tussen kinderen);
- kinderen moeten nog veel ontdekken en meekrijgen voor ze zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren;
- kinderen zijn belangrijk: zij zijn degenen die de maatschappij in de toekomst vormgeven.
Wij hechten veel waarde aan communicatie/samenwerking met ouders. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen.

Meer informatie over onze visie leest u in ons pedagogisch beleidsplan.